Lär dig allt om idrottens historia och nutid

Det finns fanatiskt mycket att lära sig om idrott. Bland annat vad idrott är för något, hur det uppfanns i världen och hur det har utvecklats sedan dess.

Vad är idrott?

Enkelt brukar idrott beskrivas som en kroppslig aktivitet. Det är något som enkelt kan blandas ihop med sport, som ofta har en liknande mening. Aktiviteten i sig kan vara i princip vad som helst, men många gånger brukar ett tävlingsmoment inkluderas.

För i praktiken är idrott allt som innebär att man rör sig. Det kan vara fotboll, hockey eller boxning. Men det kan även inkludera allt från promenader till simning och svampplockning. I sin grund är idrotten inte det minsta exkluderande och det flesta som innebär någon form av rörelse kan klassas till det här begreppet.

Tävlingsmomenten har dock i modern form en viktig betydelse. I de samhälleliga debatterna är det inte alls ovanligt att många menar på att en idrott måste inkludera tävlingsmomentet. Men det är samtidigt ett vanligt missförstånd. Idrott syftar många gånger mer på den individuella utövaren. Det är därför svampplockning klassas som en idrott, eftersom en person rör sig. Men det hade inte klassats som en sport ifall en enda person gjorde det, då hade ett tävlingsmoment varit nödvändigt. Till exempel att flera plockade svamp, och den som plockat flest kg svamp vann.

Idrottens historia

Det är svårt att helt och hållet tidsbestämma när idrotten först tog fart. Det beror i synnerhet på att idrott alltid varit en del av människans historia. Från att vara samlare och gå och leta efter bär, till att rida hästar och mycket annat. Alla dessa aktiva rörelser kan med enkelhet benämnas som idrott.

Men idrott i tävlingsformat är dock en annan historia. Bland de äldsta organiserade formerna som i dagsläget är kända är OS. Det var något som redan de gamla grekerna introducerade i sina samhällen, och som sedan spred sig. OS är i dagsläget det mest omfattande idrottsevenemang som går av stapeln. VM-finalen i fotboll må vara större när det kommer till tittarantal de senaste åren, men sett till antalet idrottare, grenar och mycket annat är OS helt klart störst.

Idrotten har generellt utvecklats på flera imponerande sätt. Bland annat genom det föregående exemplet. Från att vara något som de gamla grekerna införde, till att vara tävlingar som omsätter miljarder och åter miljarder, och även engagerar hundratals miljoner människor – om inte mer.

Ett annat exempel på det är fotbollen. Sporten anses ha sina rötter i det antika Kina, för över 1500 år sedan. Men därifrån har invandrare och utvandrare utvecklat sporten på flera sätt. Engelsmännen lyckades även skapa den första officiella regelboken och fotbollsförbundet, vilket sedan ledde till att fotbollen blev den största idrotten genom historien.

Idrottens utveckling genom tiderna

Det finns många saker som går att häpnas över. Men hur den antika idrotten förvandlades till att bli en moder miljardindustri är ett bra exempel på just det.

Från lek till allvar

Det går förstås inte att påstå att all idrott för i tiden var full lek, och inget allvar. Många forskare har istället hänvisat till att idrott och sport förr i tiden var betydligt mer allvarligt än man kunde tro. En del menar även på att de olika idrotterna grundandes mycket på grund av att människor ville ha en möjlighet till att ta ut sina aggressioner.

Det här kan till exempel uppfattas tydligt inom fotbollen. Sporten, och idrotten, anses ha haft många skapare. Britterna brukar oftast ta åt sig äran då de skapade den första regelboken. Men de första spåren av folkslag som spelade fotboll hittades i Kina för över 1500 år sedan. Det forskare kom fram till, oavsett vilken plats fotbollen utövades på, var att det fanns vissa mönster. Ett av de tydligaste var att det ofta var män och/eller soldater som spelade fotboll. Det sågs då som ett tydligt exempel att de på ett relativt fredligt sätt fick möjligheten att ta ut sina känslor på fotbollsplanen.

Blivit en miljardindustri

I grunden finns det många seriösa forskare och historiker som anser att idrott i första hand definieras som lek, skoj och spel. Det behöver inte innebära ett tävlingsmoment, medan sporter är precis tvärtom. Då måste folk tävla med och mot varandra.

Utvecklingen fascinerar många. Det räcker med att se på hur idrott behandlas i dagens samhälle, och vad för roll det har. Kollar man i media går det att se vilket fokus som finns. Till exempel när Sportbladet rapporterar om fotbollslandslaget eller något liknande. Det hamnar i kategorin om seriösa och riktiga nyheter.

Samtidigt har idrotten både gamla och nya drag kvar i sig. De gamla kan beskrivas som en form av terapi för människor. Vare sig man mår bra, eller vill må bättre, eller bara slappna av så kan idrott hjälpa till med det. Bland annat genom att hjärnan mår bra av fysiska aktiviteter. Samtidigt är idrotten mer stressande än förut på många sätt. Bland annat genom de elitsatsningar som sker. För att bli proffs måste man helst vara bra så ung som det bara går, vilket kan stressa många.